Het verblijf Locaties Vrienden Andere initiatieven
Buurtzorghuis

Zorg op maat, persoonlijk en professioneel

Vrienden van het Buurtzorghuis

Stichting Vrienden van het Buurtzorghuis

De Stichting 'Vrienden van het Buurtzorghuis' opgericht in juli 2015, heeft als doel het ondersteunen van het Buurtzorghuis op het gebied van het veraangenamen van het welzijn van de gasten, het verlenen van financiële steun voor wie de verblijfkosten (eigen bijdrage) een probleem zijn, het ondersteunen en faciliteiten van het werk van de vrijwilligers en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Dit doel wordt onder meer bereikt door het beschikbaar stellen van financiële en/of materiële middelen die de uitvoering van de genoemde doelstelling kunnen bevorderen en het beheren van de gelden die de Stichting uit erfstellingen, legaten of schenkingen heeft verkregen.

Het beleidsplan

Klik hier voor het beleidsplan

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

De heer J.B.I. de Blok, voorzitter
De heer B.F. Morsink, penningmeester

Zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

De directie van de instelling alsmede de medewerkers worden beloond conform de CAO VVT.

Gift/donatie

Een financiële bijdrage kan worden overgemaakt op IBAN: NL95 RABO 0307 2331 38 t.a.v. Stichting Vrienden van het Buurtzorghuis (indien van toepassing ook graag het specifieke Buurtzorghuis vermelden) of door middel van het incassoformulier.

Klik hier voor het incassoformulier.

Contactgegevens

Naam Stichting Vrienden van het Buurtzorghuis
Adres Postbus 69, 7600 AB Almelo
E. vriendenvanhetbuurtzorghuis@buurtzorgnederland.com
Fiscaal nummer 8554.17.183


Activiteitenverslag en financiële verantwoording

Klik hier het ANBI-Jaarverslag 2021
Klik hier voor de Staat van baten en lasten 2021


Copyright © 2024 Buurtzorg Nederland. Alle rechten voorbehouden.