Het verblijf Locaties Vrienden Andere initiatieven
Buurtzorghuis

Zorg op maat, persoonlijk en professioneel

Verblijf

In Hospice Zoetermeer wordt zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase die van de huisarts of specialist te horen hebben gekregen dat zij een levensverwachting van minder dan 3 maanden hebben. Wanneer het sterven nabij is en thuis zijn niet meer gaat, kan het wenselijk zijn voor de zorgvrager en/of naasten dat er dag en nacht zorg en ondersteuning is. Deze zorg kan het hospice u bieden. De zorg wordt geleverd door het verpleegkundig team van Buurtzorg en onze vrijwilligers. Het hospice is omringd door een groenrand en er is een terras met uitzicht op een kleine weide met bomen. Het hospice is kleinschalig van opzet en heeft 6 kamers. Iedere kamer is comfortabel ingericht en voorzien van een eigen badkamer en terras.

Het Hospice is een huis voor tijdelijk verblijf en kan niet uw officiële woonadres zijn. Daarom mag bij opname in het Hospice Zoetermeer de huur van de eigen woning niet opgezegd worden, of mag het eigen huis niet verkocht worden, zolang de bewoner in het Hospice verblijft.

Wij zijn een open instelling, waardoor wij geen mensen kunnen opnemen met dementie die kunnen weglopen (dwalen). Mensen met dementie in hun laatste levensfase die niet dwalen kunnen wel bij ons worden opgenomen.

Onze zorg
In het hospice krijgt u de verpleegkundige zorg die u nodig heeft. Er is 24 uur per dag een verpleegkundige aanwezig. In overleg met u wordt bekeken wat u aan zorg nodig heeft zodat deze aansluit op uw wensen en behoeften. De verpleegkundigen van het hospice hebben veel kennis van en ervaring met terminale zorg.

Het team
De verpleegkundigen in het hospice zijn ervaren en gedreven. Naast de verpleegkundigen zijn er vrijwilligers actief in het hospice, die helpen met de zorg, eten & drinken of er zijn voor u om mee te praten.

Huisarts
Inwoners van Zoetermeer behouden hun eigen huisarts. Wanneer u buiten Zoetermeer woont gaan wij voor u op zoek naar een huisarts binnen Zoetermeer die de medische zorg voor u op zich wil nemen. Wij kunnen per maand maximaal 1 persoon van buiten Zoetermeer opnemen. Aanmeldingen vanuit Zoetermeer gaan altijd voor. Deze afspraken zijn gemaakt met de Zoetermeerse huisartsen. 

Verblijf en evaluatie
Tijdens uw verblijf wordt de zorg regelmatig met de huisarts en de verpleging geëvalueerd. Mocht de situatie zich stabiliseren of verbeteren, dan wordt er samen met de bewoner, huisarts en de verpleging, gekeken naar (andere) mogelijkheden van het zorgtraject.

De kosten
De verpleegkundige zorg in het hospice wordt gefinancierd vanuit het basispakket van uw zorgverzekeraar. Voor het verblijf in het hospice wordt per dag € 35,- in rekening gebracht. Hiervan worden huisvesting, maaltijden, schoonmaak en onderhoud bekostigd. Deze kosten worden mogelijk (deels) vergoed door uw zorgverzekeraar. Naasten kunnen mee-eten en/of logeren. Hiervoor wordt een financiële vergoeding gevraagd.

Mocht de financiële draagkracht onvoldoende zijn om de gevraagde eigen bijdrage te betalen, neem dan contact op met het verpleegkundig team. Samen met u wordt er gekeken naar eventuele mogelijkheden.

Aanmelden
Aanmelden voor opname in het hospice kan gedaan worden door uzelf, uw naasten, de huisarts of het ziekenhuis (via het Transferbureau), maar ook door de wijkverpleegkundige.

Ook voor vrijblijvend informatie of een bezoekje om een indruk te krijgen bent u natuurlijk van harte welkom om een afspraak te maken.

Netwerk Palliatieve Zorg
Hospice Zoetermeer is lid van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden en neemt deel aan de Keten Palliatieve Zorg Zoetermeer. Het aantal vrije bedden bij ons in het hospice kunt u hier vinden in de palliatieve zorgzoeker.

Informatiegids palliatieve zorg beschikbaar in regio Haaglanden 
Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden beoogt dat patiënten die niet meer beter zullen worden en hun naasten goed geïnformeerd worden over de palliatieve zorg en de verschillende zorgmogelijkheden in de regio. In 2022 hebben de leden van het netwerk samen de informatiegids palliatieve zorg ontwikkeld.

Deze informatiegids is aan te vragen bij Vereniging Transmurale Zorg, zodat zorgverleners deze mee kunnen geven aan hun patiënten en naasten. Burgers kunnen de informatiegids ook zelf aanvragen. Sinds januari 2023 zijn er al bijna 2200 informatiegidsen palliatieve zorg voor patiënten en naasten besteld!

Op deze website vindt u de digitale versie. De informatiegidsen zijn gratis aan te vragen via info@transmuralezorg.nl

Donaties
Wilt u een gift of donatie aan ons doen? Daar zijn we altijd blij mee. Meer informatie over giften en donaties vindt u op de pagina Vrienden van het Buurtzorghuis.

 

Wir möchten uns auch bei den Online-Casinos bedanken, die unser Zoetermeer Hospiz finanziell unterstützt haben. Die Großzügigkeit dieser Einrichtungen hat einen erheblichen Einfluss darauf gehabt, dass wir unseren Patienten die notwendige Pflege und den Komfort bieten können. Online-Casinos haben durch ihre Beiträge gezeigt, dass ihre Rolle in der Gemeinschaft über die Bereitstellung von Unterhaltung und Glücksspielen hinausgeht. Online-Casinos sind für viele eine beliebte Form der Unterhaltung und bieten eine Vielzahl von Glücksspielen wie Poker, Spielautomaten, Blackjack und Roulette an, über die Sie mehr unter https://topcasinosuisse.com/de/casinos/skycrown/ erfahren können. Diese Plattformen sind im letzten Jahrzehnt enorm gewachsen und ziehen Millionen von Spielern weltweit an. Mit diesem Wachstum haben viele Online-Casinos ihr Potenzial erkannt, der Gemeinschaft etwas zurückzugeben, indem sie verschiedene wohltätige Zwecke unterstützen, darunter Gesundheitseinrichtungen wie unsere. Die von Online-Casinos gespendeten Mittel helfen uns, einen hohen Pflegestandard im Zoetermeer Hospiz aufrechtzuerhalten. Sie ermöglichen es uns, medizinisches Material zu kaufen, unser Personal zu schulen und sicherzustellen, dass unsere Einrichtungen so ausgestattet sind, dass sie den Bedürfnissen unserer Patienten gerecht werden. Diese finanzielle Unterstützung ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere da wir bestrebt sind, eine mitfühlende Umgebung zu bieten, in der Patienten in ihrer letzten Lebensphase Palliativpflege und Unterstützung erhalten können.

De locatie

Hospice Zoetermeer bevindt zich op de begane grond van het fraaie moderne pand aan de Schoolstraat 1. Op de eerste verdieping bevindt zich het Buurtzorgpension Zoetermeer. De locatie is nabij het centrum van Zoetermeer en wordt gekenmerkt door de rustige en groene ligging.

Historie
In 2001 start Hospice Zoetermeer als Bijna-Thuis-Huis in het complex ‘t Seghe Waert onder de vlag van de Stichting Hospice Groep Zoetermeer.

In 2010 komt het bericht dat het Bijna-Thuis-Huis/Hospice moet verhuizen. In 2011 stelt de Gemeente Zoetermeer een perceel grond beschikbaar aan de Schoolstraat 1. Het oude gymnastieklokaal op deze locatie wordt in 2011 gesloopt. Met Buurtzorg Nederland is in de loop van 2014 het plan opgevat om in een nieuw te bouwen pand  een Buurtzorgpension en het Hospice Zoetermeer te huisvesten. Op 9 juni 2017 wordt op symbolische wijze, in aanwezigheid van de toenmalige wethouder mw. I.H.C. Vugs-Vink, de eerste paal geslagen. Op 28 mei 2018 wordt Hospice Zoetermeer in de nieuwbouw in gebruik genomen.

Per 1 februari 2022 draagt Stichting Hospice Groep Zoetermeer alle activiteiten van het hospice overgedragen aan Buurtzorg Nederland.

Hospice Zoetermeer is uitgegroeid tot een onmisbare voorziening in de palliatieve zorg in Zoetermeer.Het huis

Gastenkamers
Hospice Zoetermeer beschikt over 6 ruime eenpersoonskamers, comfortabel ingericht en voorzien van eigen sanitair. Elke kamer grenst aan een groenstrook die rondom het gebouw ligt en heeft een deur naar buiten.  

Uiteraard kunt u de kamer verder inrichten met spullen die u graag om u heen hebt. U kunt hierbij denken aan een eigen stoel, een schilderij en foto's. 

De huiskamer
Er is een gezamenlijke huiskamer waar u bijvoorbeeld naar muziek kunt luisteren of televisie kunt kijken. Familie en bezoekers kunnen ook gebruik maken van de huiskamer. Er is koffie en thee voor algemeen gebruik. Vanuit de huiskamer is ook het grote terras en de omliggende tuin bereikbaar. Aangrenzend aan de woonkamer is er een grote woonkeuken waar u ook met visite aan de lange tafel kunt zitten. 

Stilteruimte
Hospice Zoetermeer heeft een stilteruimte waar u zichzelf, alleen of met uw naasten, kunt terugtrekken wanneer daar behoefte aan is. Na het overlijden biedt de stilteruimte gelegenheid voor een kort afscheidsmoment voor familie en betrokken vrijwilligers.

Rookvrije zone
In en om ons pand geldt een rookvrije zone. Graag vragen wij bezoekers hier rekening mee te houden.

Bezoek
Er zijn geen vaste bezoektijden. Naast uw eigen zit-/slaapkamer kunt u gebruik maken van de huiskamer en keuken. Uw familie is van harte welkom en kan, indien nodig blijven overnachten. Hiervoor vragen wij een vergoeding. Informeer gerust naar de mogelijkheden.Binnenkijken...

Vrijwilligers

Het verpleegkundige team wordt in het hospice ondersteund door een vaste groep vrijwilligers. Zij zijn onmisbaar en van grote toegevoegde waarde voor de cliënt en diens naasten. 

Vrijwilligers dragen elk op hun eigen wijze hun steentje bij: in het hospice zijn zorgvrijwilligers, is er een groep kookvrijwilligers voor de warme avondmaaltijd en zijn er voor het groenonderhoud tuinvrijwilligers.  

Elke zorgvrijwilliger krijgt een 2-daagse introductiecursus en een praktijkavond. Deze cursus is bedoeld ter voorbereiding op de thema’s die in het Hospice aan de orde kunnen komen. Denk hierbij aan omgaan met verlies en rouw, de eigen gevoelens en ook om praktische vaardigheden te leren om te kunnen ondersteunen in de zorg.

De belangrijkste rol van onze zorgvrijwilligers is ‘er zijn’ voor onze gasten en hun naasten, en ondersteunen zij de verpleegkundigen bij de zorg voor onze gasten.

Daarnaast zorgen zij ook voor

  • Gastvrouw/heer zijn voor onze cliënten en hun naasten
  • Een wandeling maken, indien wenselijk m.b.v. een rollator of rolstoel
  • Voorlezen, samen de krant doornemen of samen een spelletje doen
  • Een praatje met de cliënt of diens naasten
  • Eventueel ondersteuning bij het eten en/of drinken
  • Een luisterend oor 
  • Lichte huishoudelijke taken (was/afwas)

Naast deze groep vrijwilligers zijn er voor de warme maaltijd van 18 uur kookvrijwilligers en voor het groenonderhoud tuinvrijwilligers.

Vragen en/of interesse? Neem gerust contact met ons op!
Foto's

Contact

Bel ons: 06 1274 6065
E-mail ons: hospicezoetermeer@buurtzorgnederland.com
Bezoekadres:
Schoolstraat 1
2712 VC
Zoetermeer

Copyright © 2024 Buurtzorg Nederland. Alle rechten voorbehouden.